Kalle Grünthall: Ametlikult meil SUNDVAKTSINEERIMIST ei toimu. Kuidas on aga asi tegelikult.

Minuni jõudis info, et ühes Tallinna haiglas toimus alljärgnev intsident. Jätan praegusel hetkel veel detailsemad andmed avaldamata.
Ühel kodanikul oli hommikul haiglas vaja vereproov anda. Vereproovi võtja teatas aga kõrgendatud toonil, et kuna kodanik on vaktsineerimata, siis ennem ta mingit verd ei võta, kui kodanik on vaktsiini süsti saanud. Õnneks mingi aja pärast arst siiski natuke rahunes ning võttis ikkagi vere ära, lisades juurde et järgmine kord ta seda enam ei tee kui pole vaktsineeritud või kui pole verd andma tulles koroona testi ette näidata.
Mida sellest loost järeldada. Ainult seda, et AMETLIKULT meil sundvaktsineerimist ei toimu, kuid reaalne elu on kahjuks midagi muud.
Nüüd aga väike informatsioon, kõikidele meditsiinitöötajatele, ministritele, erinevatele ametnikele, tööandjatele sõjaväejuhtkonnale jne.
EKRE on Riigikogus algatanud Karistusseadustiku muutmise eelnõu, millega tahetakse muuta sundvaktsineerimine karistatavaks.
Muutus on järgmine:
Seadust täiendatakse paragrahviga 137 märkega1 järgmises sõnastuses:
„§ 137 märkega1 “Sundvaktsineerimine”
(1) Inimese asetamise eest olukorda, kus teda sunnitakse meditsiinilise eesmärgi nimel ennast vaktsineerima kas vägivalla, pettuse, kahju tekitamisega ähvardamise, teisest isikust sõltuvuse, ametiseisundi ärakasutamise või töösuhte lõpetamisega –
karistatakse kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega.
Muudatusena tuuakse veel sisse ka see, et antud paragrahvis sätestatud kuriteo eest karistatakse lisaks selle vahetule toimepanijale ka riigivõimu esindajat või sõjaväelist ülemat, kes on andnud korralduse kuriteo toimepanemiseks või kelle nõusolekul kuritegu on toime pandud või kes ei ole takistanud kuriteo toimepanemist, kuigi see on olnud tema võimuses, või kes, olles teadlik temale alluvate isikute poolt kuriteo toimepanemisest, ei esita kuriteoteadet.
Seega Teie, kes te enda arvates olete karistamatud sundvaktsineerimist läbi viies, peate arvestama, et tulevik ei olegi võib olla enam nii roosiline, sest ühel hetkel tuleb asuda vastutust kandma. Teie nimed on ju meil teada.
Palun edastada, see informatsioon kõikidele neile, kes teostavad ja viivad ellu “vabatahtlikku” vaktsineerimist!

9. mai, Võidupüha. Veiko Huuse kõne Pronkssõduri juures

Armsad eestlased ja Eestimaa kodanikud. Seisan täna pronkssõduri monumendi ees. Väga paljud ei pea seda monumenti vajalikuks. Aga paljudele on see olulise tähtsusega, mida tõestavad lillede kuhjad monumendi ees.
Ajaloost teame, et ükski poliitiline riikidevaheline liit, Venemaa okupatsiooni ajal ja Euroopa Liit, ei ole andnud inimestele vabadust. Aeg on sõlmida liit Eestimaa elanike vahel ja loome koos suveräänse isemajandava Eestimaa.
Käes on kevad. Kevad on looduse ärkamise aeg. See kevad on eriline varasematest. See kevad on tõe ja inimkonna ärkamise aeg. Kõik mida inimene suudab oma peaga mõelda, see kõik on võimalik.
Mõelge selgeid ja tarku mõtteid, sest nii saabki olema.
Pronkssõdur on Eestlase, Enn Roos loodud monument, see loodi vabaduse sümboliks ehk Võitja monument.
Mõelgem täna ja edaspidi nii, et see on meie kõigi jaoks Võitja monument.
See Pronkssõdur avalikustati Tõnismäel 22. septembril 1947.
30. aprill 2007 toodi see Pronkssõdur siia Tallinna Kaitseväe Kalmistule. See monument on oluliseks sümboliks ajaloos toimunud sündmustele. Igaühel meist on mingid mälestused ja teadmised nendest sündmustest.
Kas meile on räägitud ajaloo kohta tõde? Miks olid ja on sõjad, konfliktid ja mis oli ja on nende kaugem eesmärk? Kes tegelikult olid ja on nende sõdade, konfliktide, maailma muutmise plaanide organiseerijad?
Teame seda, et kannatasid paljud süütud inimesed kellegi raha ja võimu ahnuse tõttu.
Teame ka seda, et me ei muuda mineviku sündmusi olematuks.
Teame seda, et ainult meie endi tegevusest ja vastutuse võtmisest sõltub meie elu ja tulevik. Kõige tähtsam on teha targad otsused nüüd ja praegu, meie endi ja laste tuleviku nimel. Kõige tähtsam täna on koostöö, kommunikatsioon ja armastus.
Millist tulevikku sina soovid?
Meie elu on täpselt selline millised on meie mõtted, keskkond, toit ja vesi. Meis kõigis on olemas see jumal, kellesse uskuda, me kõik oleme loojad ja loome elu koos. Me saame vastu alati seda mida teistele anname. Kui me jagame armastust ja andestust, oleme ausad enda ja teiste suhtes, on meie elu aus, õnnelik ja täis armastust. Jagage teistele ausust, armastust ja andestagem. Oleme tänulikud.
Kõik mõtted, sõnad ja teod määravad täna meie oleviku ja tuleviku.
Palun mõelgem hetke vaikuses kõigile nendele inimestele, kes on kaotanud elu sõdades, konfliktides, näljast, Vaesusest, haiguste tõttu.
Nüüd mõelge vastupidi, et meie elu on hirmudeta, haigusteta, sõdadeta, konfliktideta, vaesuseta, valedeta. Me elame õnnes ja armastuses harmoonilist elu. Selline on vaba elu, Vabas Eestis.
Andesta endale, ja teistele, ole aus enda suhtes ja teiste suhtes, armasta ennast ja teisi.
Me ei lase ajalool korduda ja kellegil tema raha ja võimujanust meie vabadust ära võtta. Eesti Rahval oli, on ja jääb kõrgeim otsustusõigus. Otsustame nüüd teisiti ja nii, et vabadus, õnn ja armastus jääb igavesti meie maale.
Loogem koos, rahvusest, religioonist ja soost olenemata, õlg õla kõrval Vaba Eesti, vaba maailma.
Elagu sõprus, vendlus ja armastus. Elagu Vaba Eesti. Me kõik oleme võitjad!

ÜLEMAAILMNE MARSS VABADUSE EEST

Tuletame oma tellijatele meelde, et varsti on käes 20.märts. Ülemaailmne Rahvaste Ühtsuse Päev! Eestis on see ennekõike värskes kevadõhus jalutamise päev! Miski ei tugevda inimese immuunsust paremini kui rahulik, mõõdukas jalutuskäik mere ääres või metsaserval. Tallinlased kasutavad sageli selleks terviserada Russalka juures. Keegi ei keela neil, kes soovivad ettekirjutatud meetmeid järgida, minna sellel päeval välja ja osaleda rahvusvahelises aktsioonis. Igas Eesti linnas on selliseid matkaradu. Maailma vabadusemarsi korraldajad teevad ettepaneku alustada liikumist Russalka juurest kell 13.00 kohaliku aja järgi. Arvestades sellega, et jalutuskäik Russalka juurest on erilise iseloomuga, peaks ka varustus olema eriline. Seljas võiksid olla näiteks kollased vestid.

Armsad inimesed! 20. märtsil 2021 toimub kõikjal üle maailma VABADUSE MARSS

Euroopa riikides, Kanadas, Austraalias, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas – kõik inimesed, kellel veel on alles südametunnistus ja vaba tahe, ühinevad sel päeval! See marss ühendab kogu maailma! Me kaitseme me põhiväärtust VABADUST, mida meilt tahetakse võtta! Eestil pole oma poliitikat. Siinne nukurežiim on täielikult maailmavalitsejate käskida-keelata. Vabaduse ja demokraatia eest meil Eestis ei võidelda. Ei tea, kes võiks korraldada ja juhtida suurt solidaarsusaktsiooni. Kuid Eestis on kindlasti palju neid, kes soovivad globaalse marsiga ühineda. Vabaduse marss on Euroopa ja teiste maailma riikide teadlike inimeste otsus. Üha rohkem inimesi mõistab, et saabuv kastipoliitiline süsteem tähendab enamiku inimeste jaoks surma! Teame, et paljud Eesti inimesed soovivad protestiga ühineda. Kuidas seda ellu viia? Praegu on nõue, et rahvakogunemised ei tohi ületada 250 inimest. Et marsi õnnestumisele kaasa aidata, peame tegutsema arukalt. Vesterineni, Vlad Freedomi jt. 26.11. miiting oli lihtsalt vaatlus valitsuse poolt. Täna on sõime juures oravad ja nad on lihtrahva vastu tõelised kiskjad. Arvame, et suurema edu saavutamiseks tuleks registreerida mitu eraldi aktsiooni Tallinna linnosades ja teistes linnades. On oluline, et marss toimuks! Tahame maailmale näidata, et Eesti inimesed on vaimult tugevad ning omavad tahet oma vabaduse ja inimõiguste eest seista.
Sõbrad, kes on korraldamas või soovib korraldada aktsiooni, palun võtke meiega ühendust! Oleme valmis teiega ühinema. Koos oleme tugevad!
Aktivistid Eestist pakuvad tervise jalutuskäikku Russalkast Pirita poole kell 13.00. Kaasa võtta Vabaduse Marsi atribuutikat.
Возможно, это изображение (на открытом воздухе и текст «WORLD WIDE RALLY FOR FREEDOM& DEMOCRACY SCOTLAND MAR 20,2021 Details to follow»)
 
 

5G DEKLARATSIOON

MEIE, INIMESED, NÕUAME, et LÕPETAKSITE viivitamatult 5G antennide paigaldamise meie naabruskondades. Me EI ANNA teile luba nende antennide paigaldamiseks meie kodude lähedusse, devalveerides meie vara ning ohustades meie perede turvalisust ja tervist.
MEIE, INIMESED, EI ANNA teile luba tekitada pidevat ja ööpäevaringset raadiosageduslikku mikrolainekiirgust (“juhtmeta kiirgust”) meie kodudes ja omandil, ilma et oleks võimalust kiirgusest hoiduda või seda välja lülitada, isegi kui me teenust ei kasuta.
MEIE, INIMESED, EI ANNA teile luba eraettevõtluse eesmärgil meie tervise arvelt kasumit teenida, kasutades Sotsiaalministeeriumi poolt vastu võetud ligi 20 aastat vanu aegunud kiirgustaseme suuniseid ja eksitades avalikkust valeteadmisega, et teie tehnoloogia on ohutu.
MEIE, INIMESED, NÕUAME, et LÕPETAKSITE 5G kasutuselevõtu, kuni sõltumatud teadlased hindavad viimase 25 aasta jooksul kogutud tohutut hulka sõltumatuid, eelretsenseeritud teaduslikke ja meditsiinilisi materjale, mis tõendavad mobiiltelefonide, WIFI ja 5G tehnoloogia juhtmeta kiirguse terviseriske isegi tasemel, mis on tunduvalt allpool praegustest kehtivatest piirnormidest. (1)
MEIE, INIMESED, EI ANNA teile luba IGNOREERIDA teadust, mis näitab, et lastes neeldub rohkem juhtmeta kiirgust kui täiskasvanutes (2) ja et traadita kiirgus on 2. klassi (võimalik) kantserogeen. (3) Samuti ei luba me eirata 2018. aasta novembris avaldatud USA riikliku toksikoloogiaprogrammi uuringu tulemusi, mis seostab 2G ja 3G võrkudes kasutatavat juhtmeta kiirgust laboriloomade vähi ja DNA mutatsioonidega. (4)
MEIE, INIMESED, NÕUAME, et HOIATAKSITE avalikkust mitteioniseeriva elektromagnetkiirguse kogu elusloodust mõjutavate tagajärgede eest. Nende tagajärgede hulka kuuluvad suurenenud vähirisk, oksüdatiivne rakustress, kahjulike vabade radikaalide hulga suurenemine, geneetilised kahjustused, reproduktiivsed probleemid, õpi- ja mäluhäired, neuroloogilised häired ning negatiivne mõju inimeste, taimede ja loomade üldisele heaolule. (5)
MEIE, INIMESED, NÕUAME, et REAGEERIKSITE vastutustundlikult rahvusvahelisele EMF Scientist Appeal pöördumisele, mille on koostanud mitteioniseeriva kiirguse valdkonna eksperdid, kes on eelretsenseeritavates erialastes ajakirjades avaldanud üle 2000 elektromagnetväljasid puudutava töö. (6)
MEIE, INIMESED, NÕUAME, et praegu, kui maailm on keskendunud inimese tervise ja immuunsuse kaitsmisele, KÄITUKSITE moraalselt ja eetiliselt tervise ja heaolu edendamisel. Nõuame, et te EI OHUSTAKS inimeste, taimede ja loomade tervist kahjuliku kiirgusega kasumi saamise nimel.
5G DEKLARATSIOON | Kiirgusinfo.ee
 
KIIRGUSINFO.EE
5G DEKLARATSIOON | Kiirgusinfo.ee

AINA ROHKEM EKSPERTE PANEVAD KOGU KOROONAKRIISI SUURE KÜSIMÄRGI ALLA

Aina rohkem teadlasi ja eksperte on avaldamas meelt, et COVID-19 pandeemia võib olla ajaloo suurim inimkonnavastane pettus, mille lavastamisel on olulist rolli mänginud ebausaldusväärsed PCR-testid. Seda väidavad näiteks viroloogiaekspert dr Roger Hodkinson, ravimifirma Pfizeri endine teadusnõunik dr Michael Yeadon ja saksa advokaat ning parlamendivälisesse koroona uurimiskomiteesse kuuluv Reiner Fuellmich, kes on ette valmistamas ajaloo suurimat klassihagi inimõiguste päästmiseks ja pettuses osalejate vastutuselevõtmiseks. Järgneva artikli on kirjutanud arst ja New York Timesi bestsellerite autor dr Joseph Mercola.
Kanada ühe parima patoloogi ja viroloogiaeksperdi dr Roger Hodkinsoni sõnul on COVID-19 pandeemia “suurim pahaaimamatu rahva vastu toime pandud pettus”. Hodkinson tegi need otsekohesed avaldused Zoomi konverentsil Alberta kogukonna ja avalike teenuste komiteega.
Hodkinson on biotehnoloogiafirma Western Medical Assessments tegevdirektor, mis toodab COVID-19 PCR-teste, nii et “ma võin sellest kõigest natuke teada,” ütles ta ja lisas, et kogu olukord esindab “meditsiini mängivat poliitikat”, mis on “väga ohtlik mäng.”
Ta rõhutas, et PCR-testidega lihtsalt ei saa nakkust diagnoosida ja seepärast tuleks massitestimine koheselt lõpetada. Samuti juhtis ta tähelepanu sellele, et sotsiaalne distantseerimine on kasutu, kuna viirust levitavad umbes 30 meetri kaugusele lendavad aerosoolid. Näomaskide osas väitis Hodkinson, et:
 
“Maskid on täiesti kasutud. Nende tõhususe kohta pole tõendusbaasi. Pabermaskid ja kangasmaskid on lihtsalt vooruse sümbolid. Enamasti ei kanta neid isegi korrektselt.
See on täiesti naeruväärne. Neid õnnetuid, harimatuid inimesi nähes – ma ei ütle seda halvustavas mõttes – nähes neid inimesi, kes kõnnivad ringi nagu lemmingud, kuuletudes ilma igasuguse teadmistebaasita, et mask näole panna … Viiruse leviku peatamiseks ei oleks saanud midagi teha peale vanemate haavatavamate inimeste kaitsmise.”
Endine Pfizeri teadusnõunik nimetab COVID-19 pandeemiat pettuseks
Hodkinson pole kaugeltki üksi. Näiteks Michael Yeadon (Ph.D), ravimifirma Pfizeri endine asepresident ja teadusnõunik ning biotehnoloogiaettevõtte Ziarco asutaja ja tegevjuht, on rääkinud, kuidas võltspandeemia loomiseks kasutatakse petlikke PCR-teste.
Sarnaselt mitmete teiste teadlaste, arstide ja uurijatega on ka Yeadon juhtinud tähelepanu sellele, et COVID-19 tõttu pole ülemääraseid surmajuhtumeid. Statistikat analüüsinud Yeadoni sõnul sureb Ühendkuningriigis igal päeval umbes 1700 inimest. Paljud neist surmadest on nüüd vääralt seotud koroonaviirusega.
“Kutsun valeks statistikat ja isegi väidet, et eksisteerib pandeemia,” ütles ta hiljutises intervjuus Briti ajakirjanikule. Ta kutsub kõiki, kes teda ei usu, uurima andmeid kogu suremuse kohta. Seda tehes leiad, et igapäevane surmade arv on “täiesti normaalne,” ütles Yeadon.
Saksa advokaadid teevad jõupingutusi pettuse paljastamiseks
Teiste hulka, kes on tuvastanud, et COVID-19 pandeemia on enneolematu ülemaailmne pettus, kuulub rühm Saksa advokaate, kes asutasid parlamendivälise koroona uurimiskomitee. Nad valmistavad ette ajaloo suurimat klassihagi, mille eesmärk on tõestada, et ebausaldusväärseid PCR-teste kasutatakse ohtliku pandeemia lavastamiseks, ning võtta kõik asjaosalised vastutusele.
Fuellmichi meeskond rõhutab, et SARS-CoV-2 – mida reklaamitakse tänapäeva ühe tõsisema ohuna – “ei ole kusagil maailmas põhjustanud liigset suremust”. Koroonameetmed on seevastu “põhjustanud lugematu hulga inimelude kaotust ja hävitanud lugematute ettevõtete ja üksikisikute majandusliku eksistentsi”, märkis Fuellmich oma teadaandes.
Lõppeesmärk on kontroll
Venemaa sõjaväeluure endine polkovnik Vladimir Kvatškov nõustub hinnanguga, et paanika õhutamisel on muu eesmärk kui hoida meid viiruse eest. Allolevas videos viitab Kvatškov COVID-19-le kui võltspandeemiale, mis on kavandatud ja rakendatud eesmärgiga saavutada totalitaarne kontroll maailma elanikkonna üle.
Võrreldes seda sõjalise õppusega, ütleb Kvatškov, et lõppeesmärk on vähendada maailma rahvaarvu ühe miljardi “tavalise” inimeseni, keda kontrollib ainult 100 miljonit inimest – kusjuures tavalised inimesed teenivad 100 miljoni inimese huve.
Lühidalt öeldes on “kunstlikult loodud” ja “sihilikult levitatud” koroonaviirusel neli mõõdet. Esimene neist on religioon ja rahvastiku vähendamine; teine on kehtestada inimkonna üle poliitiline kontroll; kolmas on maailmamajanduse pidurdamine; neljas on geoökonoomilise konkurentsi kaotamine.
Oluline on meeles pidada, et Maailma Terviseorganisatsioon, Maailma Majandusfoorum ja Ühinenud Rahvaste Organisatsioon on kõik eraettevõtted, kuid omavad tohutut võimu valitsuste üle ja tegutsevad üle iga riigi seaduse.
Big Tech mängib selles võimu anastamises samuti tohutut rolli. Ilmselt ei saaks võimuhaaramine edukalt toimuda, sest suurim oht potentsiaalsetele totalitaarsetele valitsejatele on teadlik ja haritud rahvas. Teatud teabe ja rahvamasside tsenseerimiseks on Big Tech oluline vahend demokraatia õõnestamiseks kogu maailmas.
Mida sa isiklikult teha saad?
Üha rohkem inimesi kogu maailmas hakkab taipama, et rahvatervise kaitsmise sildi all kehtestatud piirangud on selleks, et jääda. Need on osa pikaajalisest plaanist, mille eesmärk on tutvustada uut eluviisi, milles puuduvad meie senised vabadused. See tähendab, et lõpuks peavad kõik otsustama, mis on olulisem: kas isikuvabadus või võltsturvalisus?
Tehnokraatide plaani mittetäitumiseks peame täielikult ära kasutama kohtusüsteemi, mistõttu Fuellmich ja tema meeskond esitavad hagisid piirangute lõpetamiseks ja meie inimõiguste taastamiseks. Praegu on USA-s ja Kanadas ettevalmistamisel klassihagid. Ka Saksamaal tegutsev parlamendiväline uurimiskomisjon töötab õiguslike suuniste ja andmete kogumise kallal, mida advokaadid kogu maailmas saavad kohtus kasutada.
Lõpetuseks on siin Fuellmichi, Yeadoni jt koostatud ettepanekute loetelu selle kohta, kuidas saaksid olla osa lahendusest:
Lülita peavoolumeedia välja ja pöördu vahelduseks sõltumatute ekspertide poole. Uuri ise erinevaid allikaid ja loe teaduskirjandust. (Dr Mercola soovitab: Robert F. Kennedy juuniori The Defender on üks “keelatud” uudiste allikas. Muude allikate hulka kuuluvad America’s Frontline Doctors ja Doctors for the Truth (Medicos por la verdad – rohkem kui 600-st arstist koosnev rühm Hispaanias).
Jätka tsensuuri vastu võitlemist küsimuste esitamisega – mida rohkem küsimusi esitatakse, seda rohkem vastuseid selgub. Vii end suremuse statistika ja PCR-testimise faktidega kurssi, et saaksid selgitada, kuidas ja miks see pandeemia pole enam tõeline pandeemia.
Kui oled meditsiinitöötaja, eriti kui oled kutseühingu liige, kirjuta oma valitsusele avatud kiri, kutsudes neid arvesse võtma sõltumatute ekspertide soovitusi.
Allkirjasta Great Barringtoni deklaratsioon, mis taotleb sulgemiste lõpetamist.
Koroonakriis on mõjutanud majandust ja räsinud inimeste vaimset tervist, seega toeta võimaluse korral toidupanka ja (laste) vaimse tervisega tegelevaid organisatsioone. https://www.telegram.ee/maailm/aina-rohkem-eksperte-panevad-kogu-koroonakriisi-suure-kusimargi-alla?fbclid=IwAR0dJahbYJsW-3CTMSq3RPo4Q4B3wh6ocNSOcBnPuDvkJGe5NiZkc3KPjnohttps://www.youtube.com/watch?v=t2vqjBtnltI&feature=emb_title

 


Üritus 27.11.2020 ja teised uudised Andrei Vesterineni poolt:

❗️❗️❗️Kutsun kõiki, kes pole ükskõiksed sel reedel, 27. novembril 2020, kogunema Vabaduse väljakule kell 15:00 (kestab kuni 16:30)❗️❗️❗️

🔹Politsei andis loa korraldada meeleavaldust 27. novembril kell 15:00 Vabaduse väljakul. Avaliku koosoleku nimetus on “Õigus vabalt hingata”

🔹Oleme koostanud kinnituse, mida võib iga inimene välja printida ning anda isikule, kes kohustab maski kandma.

🔹Homme kell 20:30 ETV telesaates «Kes keda» on teemaks tekkinud hetkeolukord. Olen külaliste nimekirjas.

🔹 Igaüks saab valitsuse otsuse edasi kaevata halduskohtus 30 päeva jooksul alates tänasest päevast. Ma palun teil kirjutada oma meilid kommentaaridesse, et saaksin 2020. aasta detsembris saata kõigile halduskohtusse suunatud kaebuse vormi.

❗️Sõbrad, järgijad ja inimesed, kes pole kogu selle olukorra suhtes ükskõiksed.

❗️Politsei ja Piirivalve Amet andis ametliku loa meeleavalduse pidamiseks sel reedel 27.11 kell 15:00❗️

🔹Meeleavalduse eesmärgiks on näidata avalikku erimeelsust, mis on suunatud Eesti Vabariigi Valitsuse otsusele, mis omakorda kohustab maskide kandmist.

🔹Me pole orjad ja me ei pea orjad ulema. Me kõik oleme vabad inimesed ja elame vabal maal. Usun, et valitsuse otsus maske kanda on äärmiselt kohatu ja rikkub inimõigusi.

🔹Võtke kaasa plakatid või bännerid, mis avaldavad teie arvamust selles küsimuses. Meeleavaldust viiakse läbi äärmiselt rahulikult, ilma alkoholi ja agressioonita. Osalevad nii eesti kui ka vene keelt kõnelevad inimesed – ehk meeleavaldus toimub kahes keeles.

🔹Ma palun võimaluse korral seda teavet levitada ja koguneda, et oma kodaniku seisukohta selles asjas väljendada. Kui me kõik koos ei saa ühiselt tegusteda, siis me kõik sõltume meie valitsuse väärkäitumisest.

🔹Võimalusel võtke vihmavarjud ja küünlad kaasa (olenevalt ilmast). Riietuge soojalt. Küünlad süütame Vabaduse väljakul.

☝️Kohtumiseni 27. novembril kell 15:00 Tallinna Vabaduse väljakul👍


Valitsus kiitis tänasel kabinetinõupidamisel heaks koroonameetmed, mida rakendada töökohtadel, kodus ja pereringis, ühistranspordis ning teistes avalikes kohtades

Teiste meetmete hulgas kehtestatakse taas kaubandusettevõtete siseruumides asuvates teenindussaalides ja nende üldkasutatavates ruumides nn 2 + 2 reegel.

Uue meetmena plaanib valitsus nõuda, et ühissõidukites, poodides, konverentsidel, kontsertidel, teatris ja kinos tuleb kanda maski või katta nina ja suu.

Küsimuse peale, et kui järgmisest esmaspäevast peaks hakkama kehtima maski kandmise kohustus, siis millised võiksid olla karistused selle mitte täitmise korral, vastas Terviseameti juht Üllar Lanno:

„Täna me oleme teie ees siin, et anda inimestele soovituse kanda maski, panna see mask ette. Nädala pärast me hindame selle olukorra uuesti üle ja anname soovitused vabariigi valitsusele võtta vastu kas karmistavad meetmed või olla rahul sellega, milline reaktsioon ühiskonna poolt tuli. Hetkel me ei räägi nädal aega nendest trahvidest. Küll aga nädala pärast peame me võib olla hakkama nendest rääkima, kui me enda käitumismudelit ei muuda. See on siis juba kõik ametlikud trahvimäärad nii nagu need on, alustades 0 € ja lõpetades siis selle kõige kõrgema tasemini välja.“

Tekib tõsine küsimus, kes on Terviseameti juht Üllar Lanno, kes on andnud talle volitused hinnata ühiskonna käitumist ning kus on tema tõendusmaterjal, et tema poolt välja käidud ja valitsuse poolt peale sunnitud meetmed kedagi kaitsevad?

Lätis on maski kandmise kohustus alates mai keskpaigast, kuid erilist efekti see andvat ei paista…

Tegemist on ilmselge valitsuse poolse võimuliialduse ja kuritarvitamisega, mis on suunatud Eesti kodanike vastu ning sellega EI TOHI KINDLASTI LEPPIDA!

Anna oma allkiri rahvaalgatus.ee lehel nõudmisele, millega on liitunud juba tuhanded eestlased, kes hoolivad enda ja oma laste vabadusest ning tulevikust. Valitsusele tuleb anda selge signaal, et enamus kodanikest ei toeta nende välja pakutavaid meetmeid.

Peale selle algatuse valitsusliikmete lauale jõudmist ei saa nad väita, et nad ei tea midagi sellest, et kümned ja sajad tuhanded teadlased, arstid ja tervishoiutöötajad üle maailma on seisukohal, et koroonameetmed ei ole põhjendatud ning soovitavad naasta normaalse elu juurde.

Koroonameetmed ei ole põhjendatud. On aeg naasta tavaelu juurde! ANNA KINDLASTI OMA ALLKIRI SIIN!

.


COVIDi pettuseskandaalis osalenud isikud tuleks kohtusse kaevata ilmselt ajaloo suurima inimkonnavastase kuriteo eest

– ütleb Saksa tippadvokaat dr Reiner Fuellmich, kes on Saksamaa koroona uurimiskomitee liige.
Värskes videos räägib ta sellest, kuidas kõik kehtestatud COVID-19 meetmed, nagu sotsiaalne distantseerumine, maskide kandmine, liikumispiirangud ja karantiin on loodud selleks, et viia inimesed küsimusi esitamata paanikasse, nii et lõppkokkuvõttes võib farmaatsia- ja tehnoloogiatööstus teenida tohutut kasumit PCR-testide, antigeeni/antikehade testide ja vaktsiinide müügist ning meie geneetilise info kogumisest.

Dr Fuellmich esitleb alljärgnevas videos 10. juulil 2020 moodustatud koroona uurimiskomitee tulemusi. Komitee koosneb rahvusvahelistest juristidest, arstidest ja teadlastest.

Esialgselt hakkasid nad uurima:

Kui ohtlik on viirus tegelikult?
Mis on positiivse testi tähendus?
Millist kõrvalkahju on koroonameetmed põhjustanud maailma tervisele ja majandusele?
Koos jõudsid nad järeldusele, et koroonapandeemia võib olla ajaloo suurim inimkonnavastane kuritegu. Siin on lühikokkuvõte:

SARS-CoV-2 pandeemia jaoks ei olnud teaduslikku alust, kuna pandeemia deklaratsioon põhines ainult petlikel andmetel, mis on loodud väga ebatäpse PCR-testi abil, millel pole isegi diagnoosimiseks vajalikku litsentsi.
Kuna pandeemia väljakuulutamiseks ei olnud teaduslikku alust, ei olnud valitsuse hädaolukorra deklaratsioonidele ja pandeemiale reageerimiseks õiguslikku alust.
Seetõttu on ettevõtetel ja inimestel, keda valitsuse otsused 2. punktis mõjutavad, õigus nõuda kahju täielikku hüvitamist.
Dr Fuellmich soovitab miljonite üksikute juhtumite ja kohtute koormamise asemel iga riigi jurisdiktsiooni ning seadusandluse jaoks kohandatud kollektiivseid hagisid, mis suudavad koroonapaanika palju kiiremini lõpetada.
Saksamaa parlamendiväline koroona uurimiskomitee valmistab ette advokaatidele ja huvitatud osapooltele ressursse, mida kollektiivsetes hagides kasutada.                                      https://www.telegram.ee/maailm/saksamaa-tippadvokaat-dr-reiner-fuellmich-see-voib-olla-ajaloo-suurim-inimkonnavastane-kuritegu