http://lft.ee/admin/upload/files/WHO_Euroopa_seksuaalhariduse_standardid.pdf

Mõned väljavõtted:

“Seksuaalõigused – see hõlmab eelkõige õigust teabele ja (seksuaal)haridusele (igas vanuses).”

“Seksuaalsus on inimeseks olemise keskne osa”

“Vajadus edendada seksuaaltervist (kuidas ilma ilusa eesmärkita)

“Teadmised, mille kohta teavet anda (0 kuni 4 .a.!):

– meeldiv tunne ja nauding oma keha puudutamisest, varases lapsepõlves oma suguelundite puudutamine
– oma keha ja suguelundite avastamine
– fakt, et kehalise läheduse nautimine on elu loomulik osa
– õrnus ja kehaline lähedus kui armastuse ja kiindumuse väljendus                                                 – teadlikuks saamine oma sooidentiteedist”

http://lft.ee/admin/upload/files/WHO_Euroopa_seksuaalhariduse_standardid.pdf