VABADUS VÕI ORJUS

Julguse, vapruse, vabaduse ilmingud on inimeste jaoks kõikidel aegadel olnud PEREKONNA, SUGUVÕSA, RAHVA kaitsmiseks peamised määratlevad mõisted. Mis on teiega juhtunud, kuidas te saite reeta oma esivanemad, suurte sõdade võitjad? Nemad ju andsid oma elu teie eest. Teie siis olete inimesed, kes te värisete oma naha pärast?
 
Inimesed, kes värisevad hirmust? Kristlased, kes kardavad oma hinge kaotada? Vaprad võitlejad? Absurd!!!
Sest surmahirm EI OLE INIMESELE omane. See on loomalik alge, mis inimeses istub, enesealalhoiuinstinkt. Inimese kõige suurem hirm on jääda ilma oma VABADUSEST.
 
Hirm on orjaks olemise ja alanduse ees. Hirm on degradeerumise ees. Hirm on loomastumise ees. Just sellepärast sõditigi vabaduse ja iseseisvuse eest. Sõditi oma maa eest, oma põlispõldude eest, sõditi oma soo jätkamise õiguse eest. Ja kui selles võitluses tuli surra, siis surdi teadmisega, et seda tehti oma rahva edasikestmise nimel.
 
Inimestel tuleks karta enda peal rakendatavat n.ö. veterinaarmeditsiini, s.o. kui teid iga kuue kuu tagant süstaldega torgitakse, steriliseeritakse ja kastreeritakse nagu loomi ja viiakse eeskirjade kohaselt värske õhu kätte jalutama.
 
Kas teie oleksite nõus alandlikult ja ilma vastupanuta alluma olukorrale, kus teid ähvardatakse jätta ilma söögist, joogist ja puhkusest? Kas te loodate oma turvalisuse osta vabaduse eest? Siis mõelgem ja tuletagem meelde inimkonna ajalugu – kas tõesti inimene on niisugune?

Veiko Huuse 23.08.2021

Balti keti aastapäev 23.08.2021 läheb ajalukku kahe erilise sündmusega. Esmakordselt toimus vabade tervete inimeste avalik koosolek Vabaduse väljakul, kus rahvas sai otse südamest rääkida ja teine suursündmus oli Balti keti kordus 32 aasta järel. Need sündmused on märgilise tähtsusega, sest kogu maailmas toimub inimeste genotsiid ja kõigi rahvuste vabadus tahetakse ära võtta. Eestlased on kannatlik rahvas, aga nüüd on neil kannatus läbi saanud ja see on alles algus.
ME EI JÄÄ ENAM VAIT JA ME EI LÄHE ÄRA!
Eestimaa on eestlaste maa ja siin on kõrgeim otsustusõigus vabal Eesti rahval.
Rahva koosoleku otsus oli peale 3 tunnist arutelu konkreetne:
Eesti Vabariigi isehakanud valitsusjuht Kaja Kallas peab võimult ja riigist lahkuma või muutma valitsemise kurssi ja andma rahvale vabaduse tagasi. Tuleb korraldada referendum: Otsustada presidendi otsevalimine, Euroopa liidu liikmelisus, Eesti uus põhiseadus!
Looja jälgib sind Kaja Kallas ja tema otsustab sinu saatuse.
 
 

PÄEV, MIS MUUTIS KÕIKE (Kalle Grünthal)

Tänasest päevast, ehk 02.augustist hakkas kehtima Vabariigi Valitsuse korraldus nr 282, mille kohaselt ühissõidukis viibijad peavad kandma kaitsemaski või katma suu ja nina. Piirangut ei kohaldata vaid alla 12-aastastele isikutele või juhul, kui kaitsemaski kandmine või suu ja nina katmine ei ole tervislikel põhjustel või muid olulisi põhjuseid arvestades mõistlik. Nimetatud piirangut asuti tervishoiuametnike poolt, eesotsas minister Tanel Kiige poolt usinasti erinevate meedia kanalite kaudu ka kommunikeerima. Vaid mõni päev hiljem, tuli ootamatu avaldusega millegipärast välja aga valitsust nõustava teadusnõukogu kõneisik ning maskikultuse esi propageerija Irja Lutsar, kes andis teada, et nemad olid teinud maskikandmise osas vaid soovitusliku ettepaneku. Kahjuks aga, näe valitsus meid ei kuulanud. Millest aga Lutsari selline ootamatu avaldus ning mis oli Lutsari sellise avalduse tagamaad, sest ei ole ju võimalik, et näiteks islamiusuline, ühel hetkel hakkab eitama koraanis kirjutatut.
Ilmselt oli põhjuseks vaid asjaolu, et Lutsarile oli saanud teatavaks MTÜ Eesti Tsiviilallianssi poolt Keskkonnauuringute Keskuse laborisse testimiseks saadetud kaitsemaskide ja nende ohutusega seonduvaid parameetrite uuringu tulemused. Ehk siis nende samade sinised kirurgiliste maskide füüsikalised omadused, mis on meie igapäevaseks aksessuaariks olnud juba üle aasta ning mille kandmise eirajaid on kaubanduskeskustes jõhkralt represseeritud. Lisan juurde, et Keskkonnauuringute Keskus on EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L008 ning omab hingamise kaitsevahendite ja meditsiiniliste maskide alast testimise akrediteeringut.
Mida siis labori analüüsid näitasid?
Keskkonnauuringute Keskuse laboris testiti kaitsemaske, et uurida nende ohutusega seonduvaid parameetreid. Testimiseks kasutati Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koolidele saadetud kaitsemaske. Analüüsi teostas Eesti Keskkonnauuringute Keskus vastavalt ettenähtud standarditele.
Testimisel mõõdeti: nano- ja mikro-osakeste eraldumist maskidest, maskide hingatavust (õhuläbilaskvust) ning mikrobioloogilist saastumust. Allpool esitame ülevaate saadud tulemustest.
Osakeste eraldumine
Et tekstiilid eraldavad tolmu, on lihtne veenduda nt pesukuivati filtrite puhastamisel. Sel puhul on loomulikult märgata makroosakestest moodustunud vilt, kuid sealsamas on ka võrreldavas koguses mikro- ja nanoosakesi. Viimased on enamasti elusrakkudele/organismidele toksilise toimega.
Osakeste eraldumise testi tulemuseks saadi kolme maski mõõtmisel keskmiselt 20.97 (ca 21) osakest kuupsentimeetris õhus, suurusvahemikus 10.9-429,4 nm. Arvestades seda kui õhuke on mask, testimispiirkonna ulatust ning läbipuhutava õhu kiirust, on saadus tulemus väga kõrge. Standarditega pole osakesteemissioon tänaseni määratletud, kuna on puudunud vastav vajadus/surve ning vastavate nõudmiste väljatöötamine ning rakendamine on aeganõudev protsess, kuid selge on see, et sundida inimesi tehnilist tolmu pidevalt sisse hingama pole eriti mõistlik. Aitaks ilmselt maskikangaste läbipesu/puhumine, kuid see teeb tooted kõvasti kallimaks ning väheneb niigi pea olematu viirusbarjäär, sest pooride suurus kasvab.
Hingamistakistus
Hingamistakistus on oluline parameeter, kuna pidevalt kantavate maskide puhul on liiga suure takistuse korral kopsude töö raskendatud (koormus tõuseb) ning oluline on ka see, et kõrva taha fikseeritavate maskide näoleliibuvus on niigi üsna kesine, raskendatud läbivuse tõttu toimub enamus (eriti maski niiskumisel) õhu liikumistest mitte läbi maski, vaid selle kõrvalt (prillid udused jms).
Testimisel mõõdeti viie maski viit erinevat piirkonda ning tulemused on üsna sarnased, keskmistatult 55,65 ΔP/cm2. See suurus ületab standardites nõutud piirmäära I ja II tüübi kirurgilistele maskidele, mis peab olema vähem kui 40 ΔP/cm2.
Mikrobioloogiline saastumine
Katsematerjalist võetud proove kasvatati erinevail selektiivsöötmeil (kasvukeskkonnad), et eristada bakteriaalne ja pärmide/mikroseente kogus, mis maskimaterjalides leidub. Tulemused on üsna hämmastavad. Maskid, mis peavad inimesi mikroorganismide eest kaitsma, sisaldavad keskmiselt 39,4 bakterit ja 12,6 pärmi/mikroseent tooteühiku kohta! Kokku 52 ühikut erinevaid mikroobe.
Keemiliste ühendite emiteerumine
Kuna vastavaid metoodikaid pole arendatud, siis nende testide tegemine võtab veel mõningase aja. Kuid teada on, et maskide valmistamisel kasutatavate polümeersete materjalide puhul on nt formaldehüüdi emissoon olemas. Mööblitööstuses ning ehitusmaterjalide puhul on formaldehüüdi piirmäärad ppm-des ning tuleb arvestada, et sel puhul ei hingata vastavat ühendit otse kopsu, pealegi veel pidevalt ja pikkade ajavahemike jooksul nagu toimub pikaajalisel maskikandmisel (tundide kaupa).
KOKKUVÕTE
Testitulemused näitavad, ühe, pistelise partii puhul, et tavakasutusse administratiivsete meetodite ja jõuvõtetega surutavad nn kaitsemaskid on pigem terviseriske ning -hädasid suurendavad vahendid.
Kasutegurist, nii puhtfüüsikaliste parameetrite alusel kui kasutusharjumusi arvestades, pole üldse mitte midagi rääkida.
Testitulemuste alusel koostas ülevaate Raul Raudsepp, ETA ekspert
Mida sellest kõigest järeldada?
Meile on üle aasta jõhkralt valetatud, et maskikandmine hoiab ära nakatumist. Valetajateks on valitsust nõustav teadusnõukogu, minister Tanel Kiik, Sotsiaalministeeriumi ametnikud, Terviseametnikud, kes on seda maskipropagandat teinud ning inimesi kannatama pannud. Soovimatus või küündimatus, vahet pole, enne otsuste vastuvõtmist maskide efektiivsuse kontrollimata jätmine on olnud kuritegu. Sellest tulenevalt tuleb teha järgmist.
1.Valitsus peab tagasi astuma.
2.Nakkushaiguste tõrje seadus (NETS) tuleb tagasi pöörata, ehk Terviseametilt tuleb võtta ära need õigused, mille nad said aasta tagasi, sest nad on neid kuritarvitanud.
3.Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti juhtkonnas alustades kantsleritest, tuleb läbi viia suurpuhastus ja asendada need inimestega, kes ka tegelikult hoolivad rahvatervisest.
4.Minister Kiik vabastada viivitamatult oma ametist.
5.Teadusnõukogu sellisel kujul viivitamatult laiali saata.
6.Sotsiaalministeeriumi juures asuv immunoprofülaktikakomisjon ekspertkomisjon sellisel kujul laiali saata.
7.Kõik asjaga seotud ametnikud peavad võtma personaalse vastutuse.
Need on oleksid vaid esimesed sammud, sest võimatu on usaldada ametnikke, kes on meile valetanud ja näidanud hoolimatust oma rahva suhtes. Nende eesmärkide saavutamiseks kutsun teid hea rahvas, järgima Martin Helme üleskutset kodanikuallumatusele maskipiirangu suhtes ning lisaks nõudma valitsuse tagasi astumist usalduse kaotuse tõttu.
 
 

RAHVAVÕIM- IDEE MIS TULEKS VIIA INIMMASSIDE TEADVUSESSE!

Olemasolev valimissüsteem – esindusdemokraatia – on näidanud sisuliste väidete vastuolu- selle süsteemiga justnagu inimesed valiksid oma ridadest parima! Aga me näeme, et meie elu halveneb ja samal ajal elavad meie “valitud” paremat elu.

Me näeme, et kõik parteid hoolivad inimeste heaolust ainult sõnades. Nad loovad mulje omavahelisest võitlusest, ning saanud jõu ja hääled, jätkavad oma valimiseelset poliitikat.

Lisaks elu halvendamisele hävitab olemasolev “väärtuste” süsteem ka inimese moraalitunnet. Meid mõjutatakse olema tolerantsed LGBT-kogukondade mõju laiendamise suhtes, seksi, alkoholi, narkootikumide propaganda jagamise suhtes meie noortele, lastele ja lastelastele. Asutused rahastavad LGBT-kogukondi. Võimud lubavad väärastunud artistidel esineda Eesti kontserdipaikades, tuhmistades meie laste ja lastelaste meelt, andes sellega “kontsertide” korraldajatele võimaluse muuta nad moraalselt väärastunuteks. Jne.
Vähemuse (parteifunktsionääride) võim enamuse (riigi elanike) üle võtab inetuid vorme!
Rahvavõim – enamuse riigi elanike võim vähemuse üle, võim nende üle, kes parasiteerivad rahval!
Rahvas, riigi elanikud, inimesed- see on suurem võim! Rahvas algatab, võtab vastu ja tühistab seadusi!
Inimesed valivad ja eemaldavad ametnikud ja juhid!
Täitevstruktuurid täidavad inimeste vastu võetud seadusi!
Hääletusprotseduuri rakendamine Rahvavõimu süsteemi alusel – interneti teel hääletamine!
Kõigi valitsusharude täitevorganite valmine saab toimuma Interneti kaudu- otse ja üheselt majade, tänavate, linnaosade, linnade, maakondade elanike esindajate kaudu.

Rahvavõim on ka iseseisva toimetuleku süsteem- efektiivsus klassikalise majandusmudeli asemel. Meile tulevad appi juba olemas olevad kütusevabad tehnoloogiad! Vabaenergia kasutuselevõtul vabastame end maailma energiamonopolistide sõltuvusest ja seeläbi vabaneb meile aeg eneseteostuseks ja täiendamiseks! Kütusevabade generaatoreid on lihtne suures mahus toota ja tootmist on lihtne käivitada!
Vaja on ainult inimeste endi ühendatud tahet!
Inimeste tsivilisatsiooni tulevik võib käia kahel viisil:
1 – Uue Maailmakorra- sotsiaalsete kastide loomine mikrokiibitud orjadega.
2 – Rahvavõim – võim, mis moodustub poliitiliselt kirjaoskuslikust enamusest ühiskonna parasiitide üle.


Enam pole kaugel ka aeg, kui see lällav kahejalgne olend täielikuks inimloomaks ära muundatakse

Seni kuni allalastud pööbel lällab, ikka veel jätkuvalt DNA-d muteerivat ja ajurakke lammutavat, ning teadvust kinnitampivat alkot kaanib ja tvkarpide ees alateadvust zombistavaid uudiseid ning saateid vaatab, käib kahejalgsete inimlaadsete jätkuv allalaskmine ja endisest ülivõimetega Inimesest, kiibistatud ja täielikult juhitava ning kontrollitava ahvilaadse olevuse vorpimine täie rauaga edasi.

Enam pole kaugel ka aeg, kui see lällav kahejalgne olend täielikuks inimloomaks ära muundatakse… või saab aeg, see sinivereliste inimlaadsete kloonide, AD amast pärineva põrgulise semiidirahva valitsemise aeg koos nende tehnokraatliku banduraga peagi otsa ja siis suudavad ellu jääda vaid need, kes sellest tehnokratlikust jurast eemalduda on suutnud ning looduses juured taas sügavale maasse on ajanud ja enda esiisade ja kogu hingelise sugukonnaga taas ühenduse on loonud…

Raivo Orgusaar  19.07.2019

Mark of the beast? Yes sir. The "Beast" mentioned in Bible prophecy is a governmental system, a revived Holy Roman…

Julkaissut Matt Procella Torstaina 18. heinäkuuta 2019