Koosolek Edgar Savisaar kodus

Täna 02.10.2021 oli KOV teemal koosolek Edgar Savisaar kodus.
Vaba Eesti valimisliit pakub lahendusi.
INIMENE ON PÜHA
1. Loome loodusega kooskõlas ja vajaduspõhise elukeskkonna
2. Toetame kodumaist väikeettevõtlust ja põllumajandust
3. Viime ellu tervisliku toitumiskava lasteaedades, koolides ja toitlustusasutustes
4. Haiglad nimetame ümber terviseabi keskusteks, kus haiged ravitakse terveks ja artside palk sõltub tervete inimeste arvust. Meditsiin pole äri.
5. Muudame haridusprogrammid, kus lapsi õpetatakse loojateks ja lastel võimalik õppida kodu- ja distantsõppel.
6. Vähendame ametnikke ja ametkondi, ametnikud hakkavad vastutama.
7. Juhtimine ja eelarve täitmine läbipaistvaks.
8. Linnajuhtide igakuine avalik kohtumine rahvaga.
9. Korrastame meediakanalite tegevuse ja lõpetame vale ja hirmu levitamise.
10. Taastame Tallinna TV.
11. Lahendame sundüürnike eluaseme küsimuse.
12. Meditsiiniliste inimkatsete ja piirangute lõpetamine.
13. Vaba Eesti erakonna programmi elluviimine.
KOV valimisnimekiri Tallinnas ja Sauel:
Haabersti
455 OTT AUNVER
Kesklinn
456 ÜLO PRUUL
457 ANNIKA URM
Kristiine
458 KÜLLI KARBUS
459 VIRGE VELDI
Lasnamäe
460 EDGAR SAVISAAR
461 MIRELLE IRINA RIINA POOM
462 MIINA TOMBERG
Mustamäe
463 IRINA ARHIPENKO
464 NADEŽDA ANDREJEVA
Nõmme
465 MEELI LEPSON
466 REMO KOONIK
467 TARMO TAMMISTU
Pirita
468 RIHO RÄSTA
469 ELISA MARIA PURRE
470 ALLAN AMELJUŠENKO
Põhja-Tallinn
471 DANIEL RÜÜTMANN
472 SÄDE-HELIN KIIS
Saue, Harjumaa
232 Ardi Allikmets (üksikkandidaat)
Kindel oleme selles, et saavutame oma eesmärgid!
ME PÄRISELT SOOVIME MUUTUSI!
Возможно, это изображение (17 человек, люди стоят и в помещении)

VABADUS VÕI ORJUS

Julguse, vapruse, vabaduse ilmingud on inimeste jaoks kõikidel aegadel olnud PEREKONNA, SUGUVÕSA, RAHVA kaitsmiseks peamised määratlevad mõisted. Mis on teiega juhtunud, kuidas te saite reeta oma esivanemad, suurte sõdade võitjad? Nemad ju andsid oma elu teie eest. Teie siis olete inimesed, kes te värisete oma naha pärast?
 
Inimesed, kes värisevad hirmust? Kristlased, kes kardavad oma hinge kaotada? Vaprad võitlejad? Absurd!!!
Sest surmahirm EI OLE INIMESELE omane. See on loomalik alge, mis inimeses istub, enesealalhoiuinstinkt. Inimese kõige suurem hirm on jääda ilma oma VABADUSEST.
 
Hirm on orjaks olemise ja alanduse ees. Hirm on degradeerumise ees. Hirm on loomastumise ees. Just sellepärast sõditigi vabaduse ja iseseisvuse eest. Sõditi oma maa eest, oma põlispõldude eest, sõditi oma soo jätkamise õiguse eest. Ja kui selles võitluses tuli surra, siis surdi teadmisega, et seda tehti oma rahva edasikestmise nimel.
 
Inimestel tuleks karta enda peal rakendatavat n.ö. veterinaarmeditsiini, s.o. kui teid iga kuue kuu tagant süstaldega torgitakse, steriliseeritakse ja kastreeritakse nagu loomi ja viiakse eeskirjade kohaselt värske õhu kätte jalutama.
 
Kas teie oleksite nõus alandlikult ja ilma vastupanuta alluma olukorrale, kus teid ähvardatakse jätta ilma söögist, joogist ja puhkusest? Kas te loodate oma turvalisuse osta vabaduse eest? Siis mõelgem ja tuletagem meelde inimkonna ajalugu – kas tõesti inimene on niisugune?

Veiko Huuse 23.08.2021

Balti keti aastapäev 23.08.2021 läheb ajalukku kahe erilise sündmusega. Esmakordselt toimus vabade tervete inimeste avalik koosolek Vabaduse väljakul, kus rahvas sai otse südamest rääkida ja teine suursündmus oli Balti keti kordus 32 aasta järel. Need sündmused on märgilise tähtsusega, sest kogu maailmas toimub inimeste genotsiid ja kõigi rahvuste vabadus tahetakse ära võtta. Eestlased on kannatlik rahvas, aga nüüd on neil kannatus läbi saanud ja see on alles algus.
ME EI JÄÄ ENAM VAIT JA ME EI LÄHE ÄRA!
Eestimaa on eestlaste maa ja siin on kõrgeim otsustusõigus vabal Eesti rahval.
Rahva koosoleku otsus oli peale 3 tunnist arutelu konkreetne:
Eesti Vabariigi isehakanud valitsusjuht Kaja Kallas peab võimult ja riigist lahkuma või muutma valitsemise kurssi ja andma rahvale vabaduse tagasi. Tuleb korraldada referendum: Otsustada presidendi otsevalimine, Euroopa liidu liikmelisus, Eesti uus põhiseadus!
Looja jälgib sind Kaja Kallas ja tema otsustab sinu saatuse.
 
 

23. august 2021 kell 13.00 kogunemine, Balti keti aastapäev

Lähenemas on Balti keti aastapäev. Nimelt 23. august 1989 korraldas Rahvarinne inimestest Balti keti, millega kinnitati rahva suurt soovi olla vabad. Kuid vähesed, väga vähesed teavad, et Balti keti organisaatorid olid ametiühingud ja kommunistid, kelle tegelik plaan oli NSVL i dikteerimise järgi Eestist teha Venemaa kubermang. Kuid kommunistide salaplaanid läksid rahva suurel vabaduse nõudmisel ja rahvamasside jõul luhta. Nii, tuligi kommunistidel plaanid muuta ja kuulutada 20. august 1991a. rahva nõudmisel välja Eesti taasiseseisvus.
Kutsume kõiki vabu inimesi, kellele läheb korda Eesti suveräänsus, 23. august 2021 kell 13.00 Tallinna Vabaduse Väljakule vabale spontaalsele kogunemisele. Peame nõu, kuidas saame vabaduse tagasi.

PÄEV, MIS MUUTIS KÕIKE (Kalle Grünthal)

Tänasest päevast, ehk 02.augustist hakkas kehtima Vabariigi Valitsuse korraldus nr 282, mille kohaselt ühissõidukis viibijad peavad kandma kaitsemaski või katma suu ja nina. Piirangut ei kohaldata vaid alla 12-aastastele isikutele või juhul, kui kaitsemaski kandmine või suu ja nina katmine ei ole tervislikel põhjustel või muid olulisi põhjuseid arvestades mõistlik. Nimetatud piirangut asuti tervishoiuametnike poolt, eesotsas minister Tanel Kiige poolt usinasti erinevate meedia kanalite kaudu ka kommunikeerima. Vaid mõni päev hiljem, tuli ootamatu avaldusega millegipärast välja aga valitsust nõustava teadusnõukogu kõneisik ning maskikultuse esi propageerija Irja Lutsar, kes andis teada, et nemad olid teinud maskikandmise osas vaid soovitusliku ettepaneku. Kahjuks aga, näe valitsus meid ei kuulanud. Millest aga Lutsari selline ootamatu avaldus ning mis oli Lutsari sellise avalduse tagamaad, sest ei ole ju võimalik, et näiteks islamiusuline, ühel hetkel hakkab eitama koraanis kirjutatut.
Ilmselt oli põhjuseks vaid asjaolu, et Lutsarile oli saanud teatavaks MTÜ Eesti Tsiviilallianssi poolt Keskkonnauuringute Keskuse laborisse testimiseks saadetud kaitsemaskide ja nende ohutusega seonduvaid parameetrite uuringu tulemused. Ehk siis nende samade sinised kirurgiliste maskide füüsikalised omadused, mis on meie igapäevaseks aksessuaariks olnud juba üle aasta ning mille kandmise eirajaid on kaubanduskeskustes jõhkralt represseeritud. Lisan juurde, et Keskkonnauuringute Keskus on EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L008 ning omab hingamise kaitsevahendite ja meditsiiniliste maskide alast testimise akrediteeringut.
Mida siis labori analüüsid näitasid?
Keskkonnauuringute Keskuse laboris testiti kaitsemaske, et uurida nende ohutusega seonduvaid parameetreid. Testimiseks kasutati Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koolidele saadetud kaitsemaske. Analüüsi teostas Eesti Keskkonnauuringute Keskus vastavalt ettenähtud standarditele.
Testimisel mõõdeti: nano- ja mikro-osakeste eraldumist maskidest, maskide hingatavust (õhuläbilaskvust) ning mikrobioloogilist saastumust. Allpool esitame ülevaate saadud tulemustest.
Osakeste eraldumine
Et tekstiilid eraldavad tolmu, on lihtne veenduda nt pesukuivati filtrite puhastamisel. Sel puhul on loomulikult märgata makroosakestest moodustunud vilt, kuid sealsamas on ka võrreldavas koguses mikro- ja nanoosakesi. Viimased on enamasti elusrakkudele/organismidele toksilise toimega.
Osakeste eraldumise testi tulemuseks saadi kolme maski mõõtmisel keskmiselt 20.97 (ca 21) osakest kuupsentimeetris õhus, suurusvahemikus 10.9-429,4 nm. Arvestades seda kui õhuke on mask, testimispiirkonna ulatust ning läbipuhutava õhu kiirust, on saadus tulemus väga kõrge. Standarditega pole osakesteemissioon tänaseni määratletud, kuna on puudunud vastav vajadus/surve ning vastavate nõudmiste väljatöötamine ning rakendamine on aeganõudev protsess, kuid selge on see, et sundida inimesi tehnilist tolmu pidevalt sisse hingama pole eriti mõistlik. Aitaks ilmselt maskikangaste läbipesu/puhumine, kuid see teeb tooted kõvasti kallimaks ning väheneb niigi pea olematu viirusbarjäär, sest pooride suurus kasvab.
Hingamistakistus
Hingamistakistus on oluline parameeter, kuna pidevalt kantavate maskide puhul on liiga suure takistuse korral kopsude töö raskendatud (koormus tõuseb) ning oluline on ka see, et kõrva taha fikseeritavate maskide näoleliibuvus on niigi üsna kesine, raskendatud läbivuse tõttu toimub enamus (eriti maski niiskumisel) õhu liikumistest mitte läbi maski, vaid selle kõrvalt (prillid udused jms).
Testimisel mõõdeti viie maski viit erinevat piirkonda ning tulemused on üsna sarnased, keskmistatult 55,65 ΔP/cm2. See suurus ületab standardites nõutud piirmäära I ja II tüübi kirurgilistele maskidele, mis peab olema vähem kui 40 ΔP/cm2.
Mikrobioloogiline saastumine
Katsematerjalist võetud proove kasvatati erinevail selektiivsöötmeil (kasvukeskkonnad), et eristada bakteriaalne ja pärmide/mikroseente kogus, mis maskimaterjalides leidub. Tulemused on üsna hämmastavad. Maskid, mis peavad inimesi mikroorganismide eest kaitsma, sisaldavad keskmiselt 39,4 bakterit ja 12,6 pärmi/mikroseent tooteühiku kohta! Kokku 52 ühikut erinevaid mikroobe.
Keemiliste ühendite emiteerumine
Kuna vastavaid metoodikaid pole arendatud, siis nende testide tegemine võtab veel mõningase aja. Kuid teada on, et maskide valmistamisel kasutatavate polümeersete materjalide puhul on nt formaldehüüdi emissoon olemas. Mööblitööstuses ning ehitusmaterjalide puhul on formaldehüüdi piirmäärad ppm-des ning tuleb arvestada, et sel puhul ei hingata vastavat ühendit otse kopsu, pealegi veel pidevalt ja pikkade ajavahemike jooksul nagu toimub pikaajalisel maskikandmisel (tundide kaupa).
KOKKUVÕTE
Testitulemused näitavad, ühe, pistelise partii puhul, et tavakasutusse administratiivsete meetodite ja jõuvõtetega surutavad nn kaitsemaskid on pigem terviseriske ning -hädasid suurendavad vahendid.
Kasutegurist, nii puhtfüüsikaliste parameetrite alusel kui kasutusharjumusi arvestades, pole üldse mitte midagi rääkida.
Testitulemuste alusel koostas ülevaate Raul Raudsepp, ETA ekspert
Mida sellest kõigest järeldada?
Meile on üle aasta jõhkralt valetatud, et maskikandmine hoiab ära nakatumist. Valetajateks on valitsust nõustav teadusnõukogu, minister Tanel Kiik, Sotsiaalministeeriumi ametnikud, Terviseametnikud, kes on seda maskipropagandat teinud ning inimesi kannatama pannud. Soovimatus või küündimatus, vahet pole, enne otsuste vastuvõtmist maskide efektiivsuse kontrollimata jätmine on olnud kuritegu. Sellest tulenevalt tuleb teha järgmist.
1.Valitsus peab tagasi astuma.
2.Nakkushaiguste tõrje seadus (NETS) tuleb tagasi pöörata, ehk Terviseametilt tuleb võtta ära need õigused, mille nad said aasta tagasi, sest nad on neid kuritarvitanud.
3.Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti juhtkonnas alustades kantsleritest, tuleb läbi viia suurpuhastus ja asendada need inimestega, kes ka tegelikult hoolivad rahvatervisest.
4.Minister Kiik vabastada viivitamatult oma ametist.
5.Teadusnõukogu sellisel kujul viivitamatult laiali saata.
6.Sotsiaalministeeriumi juures asuv immunoprofülaktikakomisjon ekspertkomisjon sellisel kujul laiali saata.
7.Kõik asjaga seotud ametnikud peavad võtma personaalse vastutuse.
Need on oleksid vaid esimesed sammud, sest võimatu on usaldada ametnikke, kes on meile valetanud ja näidanud hoolimatust oma rahva suhtes. Nende eesmärkide saavutamiseks kutsun teid hea rahvas, järgima Martin Helme üleskutset kodanikuallumatusele maskipiirangu suhtes ning lisaks nõudma valitsuse tagasi astumist usalduse kaotuse tõttu.
 
 

ÜLEMAAILMNE MEELEAVALDUS VABADUSE EEST

24.juuli 2021 kell 14.00-18.00 Vabaduse väljak
Möödas on kaks kuud eelmisest ülemaailmsest meelevaldusest 15.05.21 Peame kahjuks tunnistama, et selle ajaga pole elu Eestis mitte paremaks, vaid hoopis hullemaks läinud. Eesti riik on teel otse kuristikku!
Inimeste, kaasa arvatud laste peal, tehakse ravimikatseid tehnoloogiaga, mida pole inimkonna peal enne katsetatud. Sundvaktsineerimist teostatakse juba igal tasandil – mõjutamise ja survestamise teel.
Arstide Liit plaanib sügisel Covidi vaktsiiniga vaktsineerimata inimesed jätta ilma arstiabist!
Poliitikud kuulutavad, et sügisest on plaan hakata piirama vaktsineerimata inimeste vaba liikumisvabadust.
Valitsuses on järjest vastu võetud seadusemuudatusi, mis viivad meid aina lähemale täielikule jälgimisühiskonnale ja politseiriigile.
Me ei saa seda kõike kuidagi aktsepteerida ja seetõttu avaldame taas meelt SUNDVAKTSINEERIMISE ja POLITSEIRIIGI VASTU ning VABADUSE EEST!
Samal päeval avaldavad samade väärtuste eest meelt miljonid vaprad ja arukad kodanikud üle maailma!
1) NÕUAME ELUOHTLIKE RAVIMIKATSETE LÕPETAMIST!
1. PÄRAST EKSPERIMENTAALSET VAKTSIINI ON SURNUD:
– *USAs teadaolevalt 10 991 inimest: https://bit.ly/3aWtl9I
– Euroopas 17 503 inimest: https://bit.ly/36rpxdY
– Eestis sel aastal 21% rohkem kui viimase 10 aasta keskmine: https://bit.ly/2VlfSDy
Viimase 10 aasta keskmine on 15 456 surma aastas. Kui praegune kasvutrend jätkub, siis aasta lõpuks on meil Eestis 18 760 surma. See oleks 3304 surma rohkem kui tavaliselt.
*NB! Uurimustöö kohaselt teatatakse kõrvaltoimete andmebaasi Vaersi vaid 1% juhtudest: https://bit.ly/2VyOxy5
NÕUAME Eestis vaktsiinide kõrvaltoimete ning neist tingitud surmade avalikustamist. Vaktsiini järel surnud, invaliidistunud või raskelt haigestunud inimeste osas info varjamine on kuritegelik käitumine. Miks salastas Kaja Kallas koroona-andmed viieks aastaks?! https://bit.ly/3tNcvRf
2. LASTE JA RASEDATE VAKTSINEERIMINE COVIDI VAKTSIINIGA ON KURITAHTLIK TEGEVUS!
– ÕIGUSKANTSLERI KANTSELEI poolt on välja antud lapspatsiendi teavitatud nõusolek infoleht, mille järgi võib laps lasta endale teha vaktsiinisüsti ilma lapsevanema loata. Piisab kui ta on KAALUTLUSVÕIMELINE. Lapspatsiendi teavitatud nõusoleku infolehe järgi võib tervishoiutöötaja hinnata ka 4a. last kaalutlusvõimeliseks. (Võlaõigusseadus. 766 lg.4) https://bit.ly/3BaxFxQ
– IMMUNOPROFULAKTIKA EKSPERTKOMISJON andis välja otsuse – Kui alaealine on TTO hinnangul võimeline poolt ja vastuväiteid vastutustundeliselt kaaluma, võib vaktsineerimise läbi viia alaealise teavitatud nõusoleku alusel (isegi juhul, kui vanemad või seaduslik esindaja on vaktsineerimise vastu). https://bit.ly/3hQvYxX
– VIIRUS POLE LASTELE OHTLIK – suremusprotsent on vaid 0,003% https://bit.ly/3r0RdQs
– AMEERIKA ARSTID KAEBAVAD VALITSUSE KOHTUSSE sest lapsi kasutatakse Covidi vaktsiini katsetes laborirottidena. Vastutustundlikud arstid ei kasutaks kunagi lastele vaktsiini, mida pole heaks kiitnud isegi FDA. – https://bit.ly/3i0PdDX
– WHO EI SOOVITA COVIDI VAKTSIINI LASTELE, KUNA UURINGUD VEEL KÄIVAD! https://bit.ly/3e54VfM
– RASEDAID EI TOHIKS ÜLDSE VAKTSINEERIDA sest Covidi vaktsiini ohutust rasedatele hinnati vaid ühe päevase jälgimise põhjal. Samuti 5-st rasedusest 4 katkes! – https://bit.ly/3e5Yc5w
– SÜSTITAVATEL AINETEL POLE MITTE ISEGI TÄIELIKKU MÜÜGILUBA – on vaid tingimuslik, sest ohutusuuringud lõppevad alles 2 aasta pärast! https://bit.ly/3k9h5rZ , https://bit.ly/2VoNy37 , https://bit.ly/3r8GBPB , https://bit.ly/3kaV9wR
– ITAALIA KEELUSTAS ASTRAZENECA ALLA 60 AASTASTELE, pärast 18-aastase naise surma Liguurias https://bit.ly/2UxtACZ
– Teadlased on avastanud et, COVIDI VAKTSIIN HOIAB ÄRA AINULT 1% JUHTUDEST! https://bit.ly/3xLIMeu
NÕUAME kohest vaktsineerimise lõpetamist! See on kuritegelik käitumine. Vaktsineerimise teostajad ja õhutajad tuleb panna isiklikult vastutama vaktsineerimisega kaasneda võivate kõrvalnähtude või surma eest.
3. VAKTSIINIPASS ON OHTLIK DISKRIMINEERIV NING PÕHIÕIGUSI PIIRAV!
Maailmas on tuhandeid juhtumeid, kus vaktsineeritud inimesed on nakatanud terveid ning ise Covid-19 diagnoosiga ka surnud. Isegi WHO tunnistab, et pole kindel kas vaktsineerimine takistab viiruse levikut. https://reut.rs/3e5THb8 , https://bit.ly/3qZh0IW , https://bit.ly/3e4UrgE
NÕUAME vaktsiinipassi kohest tühistamist!
2) NÕUAME TEADUSPÕHIST LÄHENEMIST
1. ON OLEMAS TÕHUSAD JA OHUTUD ENNETUS- JA RAVIMEETMED, millega ennetada haiglate ülekoormust. Näiteks regulaarne D ja C vitamiin ning tsink ennetusena, IVERMEKTIIN ravina – mille tõhusust on kinnitanud ka USA senat – https://bit.ly/3k324rN
NÕUAME, et Eesti arstid saaks loa kasutada Covid-19 varajast ravi https://bit.ly/36txi3i
2. PCR TESTID VALETAVAD!
– PCR-testide aluseks on Corman Drosteni publikatsioon, millele on hinnangu andnud 22 teadlast. Hinnangust selgub, et teostades teste üle 35 tsükliga on positiivsetest tulemustest 97% tegelikult negatiivsed. Teadaolevalt teeb Terviseamet 45 ja Synlab 40 tsüklit – https://bit.ly/3wu3qhH
– PORTUGALI kohus tunnistas, et PCR teostades teste üle 35 tsükliga on positiivsetest tulemustest 97% tegelikult negatiivsed – https://bit.ly/3AOb61M
– AUSTRIA kohus tunnistas, et kui kasutada PCR testide analüüsides üle 24 tsükli, ei ole paljunemisvõimeline viirus enam tuvastav ja üldse pole PCR-test sobiv nakkuse kindlakstegemiseks. – https://bit.ly/36pO2IN
– ROOTSI Tervishoiuministeerium tunnistas, et PCR-tehnoloogiaga ei saa eristada elujõulist viirust ning seega ei saa kindlaks teha, kas keegi on nakkav või mitte. – https://bit.ly/36sHE3o
– CDC andmetel on Covid-19 surmadest on Ameerikas ainult 5% juhtudest tegelikult surma ainuke põhjus – https://bit.ly/2VoQQU1
NÕUAME PCR TESTIMISE LÕPETAMIST!
3) NÕUAME POLITSEIRIIGILE ISELOOMULIKE SEADUSEMUUDATUSTE TÜHISTAMIST!
– NETS 1 – 347 SE, mis on andnud politseile viiruse kahtluse korral loa siseneda inimeste kodudesse. Samuti toimetada inimesi sunniviisiliselt nende elu- või viibimiskohta. Mujal maailmas toimuva põhjal, võib karta, et ,,viibimiskoha,, puhul on tegu koroonahotelliga, kuhu inimene viiakse karantiinivanglasse! Seal viibimise peavad kodanikud ise kinni maksma nagu Inglismaa näite põhjal võib eeldada! https://bit.ly/3aUmzl9 , https://bit.ly/3k6I4V8
– NETS 2 – 358 SE, mis annaks loa jagada Sinu terviseandmeid politseiga!
– ABIS – 366 SE – Loomisel on superandmebaas, kuhu talletatakse kõigi inimeste biomeetrilised andmed: sõrmejäljed, DNA proovid, näotuvastus ja silmaiirise näidised. Ligipääsu nendele delikaatsetele isikuandmetele saavad kõik ametkonnad ning kõige tipuks jagatakse neid ka välismaale?!? https://bit.ly/36vycfw
Me ei soovi totalitaarset jälgimisühiskonda ja sotsiaalset krediidiskoori nagu Hiinas! ABIS on aga vahend, millega valitsus just seda plaani teostama hakkab. https://bit.ly/3xwEZSg
– Hädaolukorra(350 SE), meediateenuste(327 SE) ja vihakõneseadus!
4) NÕUAME VASTUTAMIST
1. Jüri Ratas sõlmis 05.10.20 ebaseadusliku koostöömemorandumi WHO-ga andes nõusoleku inimeste põhiõigusi ja liikumisvabadust piirava vaktsiinipassi väljatöötamiseks ning kasutamiseks. Jüri Ratasel polnud selleks volitusi ja kõnealune ebaseaduslik leping WHO-ga tuleb tühistada. https://bit.ly/2R5PsnL
2. Nõuame valitsuse ja kõigi vastutavate ametnike tagasiastumist seoses riigireetmise ja rahvavaenuliku käitumisega. See väljendub katsejärgus ja eluohtlike vaktsiinide propageerimises ning peale surumises rahvale. Samuti majanduslikult äärmiselt kahjulike otsuste langetamises Eesti inimeste jaoks.
Eraldi näitena toome välja aprillis 2021 Vabaduse Väljakul toimunud politseipoolsed agressioonid, provokatsioonid ning tagakiusamised, mis ei ole demokraatlikule riigile kohased. Politsei tarvitas rahumeelsete meeleavaldajate kallal füüsilist ning vaimset vägivalda. Põhilised vastutajad: Jüri Ratas, Kaja Kallas, Tanel Kiik, Elmar Vaher, Üllar Lanno, Kristjan Jaani.
🙏SÕBRAD, SEISAME KOOS EESTI VABADUSE EEST🙏🇪🇪
Leia meid Telegrammis https://t.me/estoniaworldwide
Avaliku koosoleku registreeris Combipact OÜ
🙏Aita palun tasuda avaliku koosoleku kulud EE462200221065351324
Возможно, это изображение (небо и текст)
 
 
 
 
 

Avalik pöördumine

Kalle Grünthal:
Hea rahvas. Aeg on ka tegudele üle minna.
Mõned päevad tagasi tegin postituse, et EKRE soovib sundvaktsineerimise teha karistatavaks.
Eile teatas Vabariigi Valitsus, et nad ei toeta seda eelnõud, kuna EESTI VABARIIGIS SUNDVAKTSINEERIMIST EI EKSISTEERI.
Samas loen igapäevaselt postitustest, et keegi on vaktsineerimise tagajärjel surnud, või saanud tervisekahjustusi, või olnud sunnitud ennast vaktsineerima kellegi survestamise tõttu.
Seega vajan asjakohast ja faktipõhist teavet:
1.Keda on sundvaktsineeritud
2. Kellel on tekkinud vaktsineerimise tagajärjel tervisekahjustused.
3.Kelle lähedastest on keegi pärast vaktsineerimist surnud.
Kuna ametlikest kanalitest seda infot ei saa, vajan faktipõhist infot eelnõu kaitsmisel.
Palun saatke info mulle messengeri.
NB! Mitte sellist infot, et rahvas on kuskil rääkinud.
Praegu sõltub kõik teist ning eestlase tagasihoidlikus tuleb unustada.
Tänud ette.

Kalle Grünthall: Ametlikult meil SUNDVAKTSINEERIMIST ei toimu. Kuidas on aga asi tegelikult.

Minuni jõudis info, et ühes Tallinna haiglas toimus alljärgnev intsident. Jätan praegusel hetkel veel detailsemad andmed avaldamata.
Ühel kodanikul oli hommikul haiglas vaja vereproov anda. Vereproovi võtja teatas aga kõrgendatud toonil, et kuna kodanik on vaktsineerimata, siis ennem ta mingit verd ei võta, kui kodanik on vaktsiini süsti saanud. Õnneks mingi aja pärast arst siiski natuke rahunes ning võttis ikkagi vere ära, lisades juurde et järgmine kord ta seda enam ei tee kui pole vaktsineeritud või kui pole verd andma tulles koroona testi ette näidata.
Mida sellest loost järeldada. Ainult seda, et AMETLIKULT meil sundvaktsineerimist ei toimu, kuid reaalne elu on kahjuks midagi muud.
Nüüd aga väike informatsioon, kõikidele meditsiinitöötajatele, ministritele, erinevatele ametnikele, tööandjatele sõjaväejuhtkonnale jne.
EKRE on Riigikogus algatanud Karistusseadustiku muutmise eelnõu, millega tahetakse muuta sundvaktsineerimine karistatavaks.
Muutus on järgmine:
Seadust täiendatakse paragrahviga 137 märkega1 järgmises sõnastuses:
„§ 137 märkega1 “Sundvaktsineerimine”
(1) Inimese asetamise eest olukorda, kus teda sunnitakse meditsiinilise eesmärgi nimel ennast vaktsineerima kas vägivalla, pettuse, kahju tekitamisega ähvardamise, teisest isikust sõltuvuse, ametiseisundi ärakasutamise või töösuhte lõpetamisega –
karistatakse kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega.
Muudatusena tuuakse veel sisse ka see, et antud paragrahvis sätestatud kuriteo eest karistatakse lisaks selle vahetule toimepanijale ka riigivõimu esindajat või sõjaväelist ülemat, kes on andnud korralduse kuriteo toimepanemiseks või kelle nõusolekul kuritegu on toime pandud või kes ei ole takistanud kuriteo toimepanemist, kuigi see on olnud tema võimuses, või kes, olles teadlik temale alluvate isikute poolt kuriteo toimepanemisest, ei esita kuriteoteadet.
Seega Teie, kes te enda arvates olete karistamatud sundvaktsineerimist läbi viies, peate arvestama, et tulevik ei olegi võib olla enam nii roosiline, sest ühel hetkel tuleb asuda vastutust kandma. Teie nimed on ju meil teada.
Palun edastada, see informatsioon kõikidele neile, kes teostavad ja viivad ellu “vabatahtlikku” vaktsineerimist!

9. mai, Võidupüha. Veiko Huuse kõne Pronkssõduri juures

Armsad eestlased ja Eestimaa kodanikud. Seisan täna pronkssõduri monumendi ees. Väga paljud ei pea seda monumenti vajalikuks. Aga paljudele on see olulise tähtsusega, mida tõestavad lillede kuhjad monumendi ees.
Ajaloost teame, et ükski poliitiline riikidevaheline liit, Venemaa okupatsiooni ajal ja Euroopa Liit, ei ole andnud inimestele vabadust. Aeg on sõlmida liit Eestimaa elanike vahel ja loome koos suveräänse isemajandava Eestimaa.
Käes on kevad. Kevad on looduse ärkamise aeg. See kevad on eriline varasematest. See kevad on tõe ja inimkonna ärkamise aeg. Kõik mida inimene suudab oma peaga mõelda, see kõik on võimalik.
Mõelge selgeid ja tarku mõtteid, sest nii saabki olema.
Pronkssõdur on Eestlase, Enn Roos loodud monument, see loodi vabaduse sümboliks ehk Võitja monument.
Mõelgem täna ja edaspidi nii, et see on meie kõigi jaoks Võitja monument.
See Pronkssõdur avalikustati Tõnismäel 22. septembril 1947.
30. aprill 2007 toodi see Pronkssõdur siia Tallinna Kaitseväe Kalmistule. See monument on oluliseks sümboliks ajaloos toimunud sündmustele. Igaühel meist on mingid mälestused ja teadmised nendest sündmustest.
Kas meile on räägitud ajaloo kohta tõde? Miks olid ja on sõjad, konfliktid ja mis oli ja on nende kaugem eesmärk? Kes tegelikult olid ja on nende sõdade, konfliktide, maailma muutmise plaanide organiseerijad?
Teame seda, et kannatasid paljud süütud inimesed kellegi raha ja võimu ahnuse tõttu.
Teame ka seda, et me ei muuda mineviku sündmusi olematuks.
Teame seda, et ainult meie endi tegevusest ja vastutuse võtmisest sõltub meie elu ja tulevik. Kõige tähtsam on teha targad otsused nüüd ja praegu, meie endi ja laste tuleviku nimel. Kõige tähtsam täna on koostöö, kommunikatsioon ja armastus.
Millist tulevikku sina soovid?
Meie elu on täpselt selline millised on meie mõtted, keskkond, toit ja vesi. Meis kõigis on olemas see jumal, kellesse uskuda, me kõik oleme loojad ja loome elu koos. Me saame vastu alati seda mida teistele anname. Kui me jagame armastust ja andestust, oleme ausad enda ja teiste suhtes, on meie elu aus, õnnelik ja täis armastust. Jagage teistele ausust, armastust ja andestagem. Oleme tänulikud.
Kõik mõtted, sõnad ja teod määravad täna meie oleviku ja tuleviku.
Palun mõelgem hetke vaikuses kõigile nendele inimestele, kes on kaotanud elu sõdades, konfliktides, näljast, Vaesusest, haiguste tõttu.
Nüüd mõelge vastupidi, et meie elu on hirmudeta, haigusteta, sõdadeta, konfliktideta, vaesuseta, valedeta. Me elame õnnes ja armastuses harmoonilist elu. Selline on vaba elu, Vabas Eestis.
Andesta endale, ja teistele, ole aus enda suhtes ja teiste suhtes, armasta ennast ja teisi.
Me ei lase ajalool korduda ja kellegil tema raha ja võimujanust meie vabadust ära võtta. Eesti Rahval oli, on ja jääb kõrgeim otsustusõigus. Otsustame nüüd teisiti ja nii, et vabadus, õnn ja armastus jääb igavesti meie maale.
Loogem koos, rahvusest, religioonist ja soost olenemata, õlg õla kõrval Vaba Eesti, vaba maailma.
Elagu sõprus, vendlus ja armastus. Elagu Vaba Eesti. Me kõik oleme võitjad!

ÜLEMAAILMNE MARSS VABADUSE EEST

Tuletame oma tellijatele meelde, et varsti on käes 20.märts. Ülemaailmne Rahvaste Ühtsuse Päev! Eestis on see ennekõike värskes kevadõhus jalutamise päev! Miski ei tugevda inimese immuunsust paremini kui rahulik, mõõdukas jalutuskäik mere ääres või metsaserval. Tallinlased kasutavad sageli selleks terviserada Russalka juures. Keegi ei keela neil, kes soovivad ettekirjutatud meetmeid järgida, minna sellel päeval välja ja osaleda rahvusvahelises aktsioonis. Igas Eesti linnas on selliseid matkaradu. Maailma vabadusemarsi korraldajad teevad ettepaneku alustada liikumist Russalka juurest kell 13.00 kohaliku aja järgi. Arvestades sellega, et jalutuskäik Russalka juurest on erilise iseloomuga, peaks ka varustus olema eriline. Seljas võiksid olla näiteks kollased vestid.