Meist

Tervitame Teid MTÜ Eesti Vanemad uuel kodulehel!

Pisut ajaloost

Liikumine Eesti Vanemad alustas 2014.aastal, kui rühm aktiviste avaldas vastuseisu uue Lastekaitseseaduse eelnõule, mis oma olemuselt seadustab laste peredest eemaldamise mistahes ettekäändel. Seaduseelnõu vastu kirjutati petitsioon, millele koguti ligi 3000 allkirja, ning esitati samal aastal Eesti Riigikogu komisjonile koos muudatusettepanekutega, mis oleksid kaitsnud perekondi eestkosteasutuste põhjendamatute sekkumiste eest ning näinud põhjendamatute perest eraldamise otsuste eest ametnikele ette kriminaalvastutuse. Kuid neid muudatusettepanekuid ei võetud arvesse, seadus võeti vastu ning hakkas kehtima alates 2016. aastast. Liikumise asutamise algusaegadest peale on MTÜ Eesti Vanemad аktivistid korraldanud loenguid, meeleavaldusi ja ümarlauakohtumisi, kirjutanud artikleid massimeediasse, andnud tele- ja raadiointervjuusid ning osutanud abi eestkosteorganite haardesse sattunud perekondadele (vt. rubriiki VIDEOD ja FB sotsiaalvõrgustik).

Meie eesmärgid

1. Seista perekonda ja laste moraaliseadust, inimväärikust ja -õigusi austava traditsioonilise ühiskonnakorralduse ja kultuuripärandi kaitsmise eest kõigis ühiskonnaelu valdkondades (tsitaat põhikirjast). Oma olemuselt tähendab see perekonna õiguste kaitset lähtuvalt põhimõttest „ära kahjusta,“ ning seismist laste hingehariduse ja kõlbelise kasvatuse eest ning homoseksualismi propaganda ja varajase (moraalitu) seksuaalhariduse vastu.

2. Tervisliku ja ohutu eluviisi propageerimine (tsitaat põhikirjast). Toetame üleminekut tervislikule ökoloogilisele toitumisele ning ärikeskselt meditsiinilt rahvameditsiinile ja loobumist vaktsiinidest, mis kahjustavad immuunsüsteemi ja tekitavad mitmeid tüsistusi.

Organisatsiooni tööpõhimõtted

1. Lähtume süütuse presumptsioonist ja eeldusest, et tegemist on korraliku perekonnaga

Мe lähtume ja peame iga inimese puhul lähtuma eeldusest, et tema ja ta perekond on korralikud inimesed seni, kuni ei ole leidnud tõendamist vastupidine..

2. Мe ei pea ametiasutuste õigust sekkuda inimeste pere- ja eraellu enesestmõistetavaks

Inimese era- ja pereelu peavad olema vabad välisest reguleerimisest, erandiks vaid need olukorrad, kui see on tõepoolest vajalik ühiskonna kui terviku huvides.

3. Inimesi aidates tegutseme nagu advokaadid, mitte nagu uurijad või süüdistajad

Praktikas tähendab see, et perekonda konkreetses olukorras aidates seisame alati pere poolel, asudes pere nõuandja ja abilise rolli. Lähtume sellest, et meie „klient“ esitab meile tõeseid andmeid (kuni pole tõendatud vastupidist). Seda silmas pidades soovitame talle, mida tal oleks võimalik oma olukorras teha. (Vt. täpsemalt Pavel Parfentjevi artiklist «Немного о нашей «философии»» („Pisut meie filosoofiast“) https://www.facebook.com/pparfentiev ) Austusega